Huisregels

Lessen en Respect

 • Wij hebben tijdens de les respect voor elkaar en brengen elkaar geen opzettelijk letsel toe. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd;
 • Wij beseffen dat we elkaars lichaam gebruiken om elkaars technieken te verbeteren en behandelen elkaar met respect;
 • Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden;
 • Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van Krav Maga proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van GREA en KMG/KMG-NL;
 • U buigt wanneer de Krav Maga les begint of eindigt, dit is uit respect naar de instructeur en de medestudenten;
 • Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur;
 • Indien er een les gaande is, wachten de leden van de volgende groep buiten de zaal of aan de kant totdat deze aan de beurt is;
 • Tijdens een uitleg gaat u op de juiste manier zitten of staan;
 • Bitje doet u uit wanneer u praat met de instructeur;
 • Mobiele telefoon(s) worden uitgezet aan het begin van de les, tenzij u om dringende reden (werk, privé, anders…) beschikbaar moet zijn. In dat geval wordt het aan de instructeur gemeld;
 • U komt niet aan materialen, tenzij u hier toestemming voor heeft van de lesgevende instructeur;
 • U oefent met diegene, die u uitnodigt of aan u als partner toegewezen wordt;
 • Er bevinden zich geen personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen;
 • Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen;
 • De cursist dient 70% van de cursus Krav Maga aanwezig te zijn als voorwaarde om deel te nemen aan de examens, tenzij met de instructeur anders bepaald (blessure, e.d.);
 • Op de matten wordt er niet met schoenen getraind, behoudens worstelschoenen, Five-fingers of andere schoenen met minimaal profiel getraind.

Kleding & Hygiene

 • U wordt geacht op tijd en in volledig tenue de les aan te vangen;
 • Tenue: T-shirt in de broek, mouwen en broekspijpen niet omgerold (Indien nodig omzomen);
 • U wordt vriendelijk verzocht gewassen en schoon voor de les aan te treden i.v.m. de hygiene;
 • In verband met uw eigen veiligheid en die van uw trainingspartner is het dragen van sieraden ( horloges, oorbellen, kettingen, piercings, e.d.) tijdens de training verboden;
 • Lang haar dient samengebonden gedragen te worden;
 • U dient de zaal met zaalsportschoenen te betreden;
 • Dames dragen gepast en functioneel ondergoed;
 • Wondjes worden verbonden en eventueel bloed wordt verwijderd van de vloer of de mat;
 • Let op je voet hygiëne, zorg dat de voeten schoon zijn en de sokken fris bij trainen op de matten.

Gezondheid

 • Men dient de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.;
 • Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken);
 • Het is verboden tijdens de les te eten of te drinken, tenzij door de instructeur anders bepaald (diabetici). Bidons zijn toegestaan.